Välkommen till Lindvall Bil AB

Lindvall Bil AB finns på Färingsö i Ekerö kommun, tre mil utanför Stockholm. Vi har reparerat Porsche® bilar i egen regi sedan 1992, och med över 25 års erfarenhet i branchen är din Porsche® i trygga händer hos oss. Vi har under 2015 byggt nya lokaler för utöka kapaciteten och för att våra kunder ska få ännu bättre service. 

Vi utför service och reparation på alla förekommande modeller. Vi använder oss endast av originaldelar från Porsche
®. Vi har även tillgång till samtliga diagnosverktyg.